Обади се 0700 18 877
Заяви куриер онлайн
Попитай Ин Тайм
LiveChat
Chat with me
UPS - United Parcel Service of America, Inc
Начало  »  Вътрешни куриерски услуги  »  Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Какви вътрешни услуги предлагате?

На територията на България ние предлагаме следните услуги:

 • Стандарт Спестовен - услуга с по-дълъг срок на доставка
 • Стандарт Експрес - приоритетна услуга за цялата страна
 • Експрес - услуга с фиксиран срок на доставка за по-големите населени места
 • Супер Експрес - услуга с доставка в рамките на същия ден между по-големите населени места
 • Палетизиран превоз на товари
 • Превоз на пратки с температурен режим

Отделните услуги в границите на България се различават по срока на доставка и вида на пратката. От това се формира и тяхната цена. Транспортирането се извършва с наземен транспорт.

За повече информация, моля, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на Националния ни телефон 0700 1 8877 или изпратете запитване чрез електронната форма, която ще намерите на първата страница на този сайт

Какви допълнителни услуги предлагате?

При вътрешните пратки предлагаме следните допълнителни услуги:

 • Наложен платеж
 • Обратна разписка
 • Обработка на адресни данни
 • Електронен отчет за доставка
 • Подготовка и окомплектоване на пратки
 • Магазинаж

За повече информация, моля, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на Националния ни телефон 0700 1 8877 или изпратете запитване чрез електронната форма, която ще намерите на първата страница на този сайт.

Какъв е срокът на доставка?

Срокът на доставка зависи от адреса на получателя, а в някои случай и от обема на пратката. Направете детайлно запитване,  за да подпомогнем Вашия правилен избор на услуга, която отговаря на вашите изисквания за срочност.
За повече информация, моля, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на Националния ни телефон 0700 1 8877 или изпратете запитване чрез електронната форма, която ще намерите на първата страница на този сайт.

Как се изчислява теглото на пратките?

Определянето на общото действително тегло на дадена пратка се извършва с помощта всеки подходящ измерителен уред.
В транспорта освен реалното се използва и т.н. "обемно тегло", което се изчислява според размерите на пратката (широчина, дължина и височина на пакета).


ВНИМАНИЕ: Тарифите за транспортиране се определят в зависимост от вида на услугата и от реалното или обемното тегло, като се таксува по-голямата величина.

Как се изчислява обемното тегло?

Определяне на обемното тегло на Вашата пратка се извършва по следния начин:

1. Изчислете обема
Умножете дължината по ширината и по височината в сантиметри (закръглени до последния цял сантиметър) на всеки пакет. Когато пратката е от повече от един пакет, съберете получените резултати за всички пакети.

Този сбор представлява общия обем на пратката.

2.  Определяне на обемно тегло:
Разделете обема на пратката на 5 000 за международни и на 6 000 за вътрешни пратки, за да определите обемното тегло (в килограми). Закръглете частите от килограма нагоре до следващия половин килограм или до следващия цял килограм.
 

Каква е разликата между пратка и пакет?

Терминът "Пратка" означава един или няколко пакета, изпратени от един и същ изпращач до един и същ получател с една обща товарителница. Една пратка може да съдържа един или много пакети.
"Многопакетна пратка" е терминът, обозначаващ пратка, съдържаща повече от един пакет.

ВНИМАНИЕ: При пратките, опаковани в картонен плик, всеки плик се счита да отделна пратка.

Какви са видовете пратки, които могат да се изпращат?

 • Документи в безплатен картонен плик;
 • Документи в безплатен найлонов плик;
 • Документи в друга опаковка;
 • Други предмети, вещи и стоки с общо съдържание, които не фигурират в списъка на забранените за транспортиране товари.

Ако изпращате само документи, пратката ви е документна.

За документните пратки в България и чужбина предлагаме два вида безплатни опаковки:

 • Картонен плик с размери  240 х 335 мм., който побира от 1 до 100 листа А-4 формат и има установена преференциално ниска цена за транспорт;
 • Фирмен найлонов плик (pack).

Какво представлява клиентският номер?

Клиентски номер на Ин Тайм се издава на юридически лица, които са постоянни клиенти на фирмата и имат сключен договор. Чрез него, те могат да ползват специалното приложение на този сайт-  My Intime.

За повече информация, моля, свържете се с отдел "Продажби и маркетинг" на телефони 02/9609884 или 02/9609439 или изпратете запитване чрез електронната форма, която ще намерите на първата страница на този сайт.

Какви са ограниченията?

При вътрешни пратки съществуват следните ограничения:

 • максимално тегло на пакет от пратка - 50 кг;
 • максимална дължина на един пакет от пратка - 270 см;
 • максимален размер на един пакет като сбор от тежестта и обиколката - 330 см;
 • максимална стойност на пратка - до 25 000 лв.

Отговорност

За вътрешни пратки "Ин Тайм" ООД носи ограничена материална отговорност във връзка с непълно или неправилно изпълнение на договора за куриерска услуга.

За частично или напълно увредени по време на транспортиране или изгубени пратки "Ин Тайм" ООД носи ограничена отговорност за доказани щети в размер на действителната стойност на съдържанието, но не повече от 15 лв.

Можете да повишите отговорността на "Ин Тайм: ООД, ако при подаване на недокументната пратка декларирате по-висока стойност на съдържанието и заплатите съответната такса.
ВНИМАНИЕ: Декларираната стойност на пратка не може да надвишава 25 000 лв.

Всички рекламации трябва да бъдат предявени към Ин Тайм не по-късно от 14 дни от деня, в който Ин Тайм е приел пратката.
"Ин Тайм" ООД не носи отговорност за:

 • повреждане или унищожаване на пратки, настъпило в резултат на непреодолима сила;
 • за повреди, настъпили поради неадекватна опаковка, с обявено невярно съдържание или произтичащи от естеството на самото съдържание;
 • ако получателят не е направил рекламация в момента на получаването;
 • за чисто икономически загуби, произтичащи от загуба, щета или забавяне на пакет или пратка, независимо дали е декларирана стойност по отношение на пратката.

Как се опазват пратките?

Сигурността и неприкосновеността в нашите пакетни центрове се гарантира от сигнално-охранителна система, денонощна охрана, видеонаблюдение и контрол на достъпа.

Чрез сканировката на пратките ние контролираме тяхното движение през логистичните системи.

Как се изпращат пратки за сметка на получател или трета страна

 

Изискванията при изпращане на пратка за сметка на получателя (Freight Collect) или трета страна (Third party) са следните:

 

1. Писмено потвърждение от получателя/третата страна на пратката, че ще заплати сумата за транспорт. Бланката, която трябва да бъде попълнена от фирмата, притежател на клиентския номер в системата на UPS и поръчител на пратката можете да изтеглите от тук.

 

2. Стриктно и изчерпателно попълнена Декларация за отговорност, подписана от Управителя на фирмата-изпращач или оторизиран негов заместник (с изрично посочени три имена и длъжност) – декларацията можете да изтеглите от тук.

 

Моля, имайте предвид, че при отказ на изпращач да предостави/попълни всички документи, съобразно изискванията на „Ин Тайм” ООД, служителите ни са задължени да откажат приемането на пратката. В такива случаи, Получателят може да изпрати RS (Return Service) етикет, което гарантира заплащането на транспортните разходи и не изисква попълването на горепосочените документи от страна на фирмата-изпращач.

 

При желание бихте могли да се свържете с наш търговски представител на следния имейл:  sales@intime.bg, който да ви предложи договор за транспортиране на пратки в системата на UPS. С неговото подписване бихте могли да изпращате такъв тип пратки при облекчени условия.