УСЛОВИЯ, ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ НА АНКЕТАТА “Точно навреме за СПА ваканция за двама!”

УСЛОВИЯ, ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ НА АНКЕТАТА “Точно навреме за СПА ваканция за двама!”

 1. Регистрацията в анкетата не е свързана с покупка и няма залог.
 2. Регистрацията за участие в анкетата е само онлайн.
 3. Анкетата е предназначена за всички фирми, регистрирани в България и техните служители, с изключение на всички служители на Ин Тайм ООД и техните семейства, маркетинг агенцията JNN Консулт ЕООД – организатор на анкетата и всички бизнеси и техните служители, които пряко или косвено са свързани с администрирането и провеждането на анкетата.  Регистрацията в анкетата на физически лица ще бъде дисквалифицирана.
 4. Минималната възраст на служителите, които имат право да направят регистрация  за участие в анкетата е 18 навършени години.
 5. Само една регистрация от служител ще бъде акцептирана за анкетата.
 6. Всяка регистрация трябва да съдържа всички попълнени задължителни полета, за да бъде валидна. Регистрации, които съдържат непълна, некоректна или грешна лична или фирмена информация, ще бъдат дисквалифицирани.
 7. Организаторът не носи отговорност за загубена, закъсняла или повредена информация.
 8. Преди изпращането на попълнената регистрационна форма, регистриращият ще трябва да приеме тези условия, правила и ограничения на анкетата, като кликне с мишката на съответното място за потвърждение, че е запознат с тези условия, парвила и ограничения на анкетата “Точно навреме за СПА ваканция за двама!”.
 9. Крайният срок за регистрации в анкетатa е 23:59:59 часа на 25.08.2011 г.
 10. Всеки регистрирал се в анкетата само веднъж в рамките на срока за гласуване ще бъде регистриран за участие в томболата на Ин Тайм ООД и ще получи шанса да спечели ГОЛЯМАТА НАГРАДА 5-дневна СПА почивка за двама в АПАРТХОТЕЛ “ЛЪКИ БАНСКО” или един от 100 брендирани магнитчета за хладилник. Първите 100, попълнили успешно анкетата и препоръчали анкетата на 5-ма свои приятели и колеги, директно ще получат подарък - брендирано магнитче за хладилник, а след това ще участват и в томболата.
 11. Имената на печелившите в анкетата ще бъдат изтеглени от генерираната база данни с валидни регистрации автоматично, с помощта на компютърна програма, в присъствието на нотариус. Екипът на организaтора на анкетата ще се свърже лично за връчването на наградите с победителите, чрез предоставените данни за контакт в регистрационната форма. Победителите трябва да се легитимират с лична карта.
 12. Организаторът на анкетата си запазва правото да промени наградите, като ги замени с други на еквивалентна стойност.
 13. Имената на печелившите ще бъдат публикувани до 18:00 часа на 29.08.2011 на адрес: www.intime.bg, след извършването на съответната проверка за спазването на условията, правилата и ограниченията на анкетата.
 14. Печелившите в анкетата могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите.