Обади се 0700 18 877
Заяви куриер онлайн
Попитай Ин Тайм
LiveChat
Chat with me
UPS - United Parcel Service of America, Inc
Начало  »  Защита на личните данни

Защита на личните данни

Ин Тайм е Администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 121094705 и със седалище и адрес на управление гр. София, район Искър, ул. "Неделчо Бончев" 41.

Ин Тайм ООД гарантира, че личните данни на всички потребители на www.intime.bg  се обработват съгласно ЗЗЛД.

Ин Тайм обработва личните данни, предоставени от потребителите, с цел осъществяване на законните си търговски дейности съгласно действащото законодателство, в това число като оператор, предоставящ неуниверсални пощенски услуги.

Ин Тайм обработва лични данни относно физическата идентичност на потребителите, които могат да бъдат разкривани и предоставяни на трети физически и юридически лица в случаите, предвидени в действащото законодателство, както и за изпълнение на предоставяните от Ин Тайм услуги. Използвайки услугите на Ин Тайм, потребителите се съгласяват с това разкриване и предоставяне.

Отказът да предоставят личните данни означава отказ от страна на потребителите да встъпят в договорни отношения с Ин Тайм.

Потребителите имат право на достъп и коригиране на отнасящите се до тях лични данни, обработвани от Ин Тайм ООД, съгласно реда, предвиден в ЗЗЛД, като отправи заявление до Ин Тайм ООД на адрес град София, район Искър, ул. „Неделчо Бончев” 41.