Е-упълномощаване за пряко митническо представителство

Всички клиенти, които желаят да ги представляваме и изготвяме режими, трябва да направят електронна заявка за пряко митническо представителство към Ин Тайм ООД и/или Ин Тайм Карго – електронно упълномощаване чрез заявяване на достъп до следните опции/профили:

 • Customs administrative profile
 • Customs consultative profile
 • Customs executive profile
 • NCTS – транзит
 • ЕОРИ 2 ПОРТАЛ
 • МИСВ – Митническа информационна система внасяне
 • МИСИ – Митническа информационна система износ
 • Митническо задължение
 • СКВ – ОДВ

За да ни намерят като Икономически Оператор при създаване на заявка за митническо посредничество, трябва да ни потърсят чрез ЕИК/ EORI номера на съответната фирма или чрез името на компанията изписано на латиница.

„“

с цел да продължим да осъществяваме митническото представителство от ваше име е необходимо в най-кратки срокове да предприемете действия по отношение на заявяване на достъп. Необходимо е и да ни делегирате тези права за митническо представителство чрез подаване на нова електронна заявка за упълномощаване.

За целите на митническото представителство следва да заявите изброените опции/профили чрез услугата „Управление на потребителите и достъпа“ на Е-портала на Агенция Митници.

Необходими условия за регистрация:

 1. Да сте законен представител на дружеството или упълномощен негов представител
 2. Да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП)
 3. Да разполагате с EORI номер и акцизен номер, ако ползвате такъв
 4. Да разполагате с ЕИК от Търговския регистър или Регистър БУЛСТАТ.

Как да се регистрирате:

 1. Създайте потребителски акаунт в сайта на Агенция Митници
 2. Свържете КЕП към потребителския си акаунт
 3. Регистрирайте дружеството, което представлявате
 4. Създайте заявка за упълномощаване към желана от Вас компания /Ин Тайм ООД и/или Ин Тайм Карго ООД/ чрез вписването на нейното име на латиница или ЕИК и избор на съответните опции/профили:
 5. Customs administrative profile
 6. Customs consultative profile
 7. Customs executive profile
 8. NCTS – транзит
 9. ЕОРИ 2 ПОРТАЛ
 10. МИСВ – Митническа информационна система внасяне
 11. МИСИ – Митническа информационна система износ
 12. Митническо задължение
 13. СКВ – ОДВ
 14. Ние ще потвърдим по електронен път Вашата заявка за митническо представителство, с което ще получим права да подаваме от Ваше име митнически декларации.

Данни на дружествата:

Ин Тайм ООД / In TimeOOD
ЕИК 121094705
EORI BGA121094705ZZZZ4

Ин Тайм Карго ООД / In Time CargoOOD
ЕИК 040689795
EORI BGC040689795ZZZZ3

Допълнителна информация за дейността по електронно упълномощаване чрез сайта на Агенция Митници можете да намерите на сайта им.

Позвънете сега!