Новости в данъчното облагане при търговия в ЕС. Промени в ЗДДС от 01.07.2021г.

Новости в данъчното облагане при търговия в ЕС

Считано от 01 Юли 2021 влизат в сила изменения в ЗДДС, които се отнасят до предоставянето на услуги и доставките на стоки до ЕС от трети страни (страни извън ЕС). Това ще се отрази на пристигащите в България пратки от трети страни по следния начин:

  1. От 1 юли 2021 г. ДДС ще се начислява върху декларираната стойност на стоките във всички недокументни пратки, внасяни в ЕС. Отпада нискостойностният праг на стоките в една пратка от 22 Евро, който позволяваше свободно навлизане в ЕС. Премахването на прага с ниска стойност от 22 евро няма да засегне фирмите от ЕС, които продават стоки от страните-членки на ЕС. Фирмите от ЕС, които продават стоки, внесени в ЕС, вече няма да могат да внасят пратки на стойност под 22 евро без ДДС. Считано от 01 Юли 2021 всички недокументни пратки, които пристигат в България от трети страни ще бъдат подложени на митническа формалност – деклариране и заплащане на ДДС.
  2. Пратки със стойност на стоките между 0.01 Евро и 150.00 Евро ще подлежат само на облагане с ДДС. Пратки със стойност на стоките по-висока от 150.00 Евро ще се облагат с ДДС и мито, когато тарифният код го изисква.
  3. Въвежда се единна система IOSS (Import-One-Stop-Shop) (обработка на едно гише). Вече няма да е необходимо фирмите (особено онлайн търговците) да се регистрират по ДДС във всяка държава от ЕС, в която продават, ако се регистрират в услугата на едно гише. Това улеснява вноса на стоки в ЕС, закупени от интернет доставчици от трети страни и с получатели данъчно незадължени лица (физически лица) – „B2C“. Това важи само за пратки със стойност на стоките до 150.00 Евро. Ако интернет търговецът разполага с IOSS номер, регистриран в която и да е членка на ЕС, заплащането на ДДС се извършва от крайния потребител в момента на покупката, като търговецът има задължението да внесе ДДС в бюджета.
  4. Процедурата по опростено деклариране, облекчаваща крайния получател, би била приложима при изпълнение на следните изисквания:
     пратката да е със стойност на стоките до 150.00 Евро;  получателят да е данъчно незадължено лице (физическо лице);  стоките да са декларирани адекватно в придружаващата фактура  декларарината стойност на стоките в пратката е достоверна
  5. За всички пратки, насочени към данъчно задължени лица, независимо от стойността на стоките в тях, се предвижда изготвяне на режим редовен внос, за да бъдат допуснати в свободна циркулация в ЕС и съответно доставени.
  6. Всички пратки със стойност на стоките над 150.00 Евро, независимо от статута на крайния получател, подлежат на изготвяне на режим редовен внос, за да бъдат допуснати в свободна циркулация в ЕС и съответно доставени.
Позвънете сега!