Знаете ли каква е разликата между услугите „Отвори и провери“ и „Отвори и тествай“?

Ин Тайм услуга "Отвори и провери"

„Отвори и провери“ от Ин Тайм – такса „безплатно“!

С тази допълнителна безплатна услуга, подателят предоставя възможност на получателя, преди да приеме пратката и преди да заплати дължимите за нея суми, да я отвори и да се увери в съдържанието , в присъствието на куриера.
Пратката се отваря и проверява от получателя за период до 5 (пет) минути.

„Отвори и тествай“ от Ин Тайм – такса „безплатно“!

С тази допълнителна безплатна услуга, подателят предоставя възможност на получателя, преди да приеме пратката и преди да заплати дължимите за нея суми, в присъствието на куриера да я отвори, да се увери в съдържанието и да тества неговата изправност/работоспособност.
Пратката се отваря, проверява и тества от получателя за период до 10 (десет) минути.

 

*При избор на услугите „Отвори и провери“ или „Отвори и тествай“ ИН ТАЙМ ООД не носи отговорност за евентуалните вреди настъпили поради отварянето, проверката или тестването на съдържанието на пратката.

Позвънете сега!