Такса Гориво за вътрешни пратки от 01.04.2022 година

Posted by Радостина Насева
Category:

Поради осезаемия ръст на инфлацията при много от стоките и суровините и по точно при цените на горивата, които са основно перо в разходната част на  компаниите с предмет на дейност куриерски услуги не сме в състояние да отлагаме повече въвеждането на такса Гориво за вътрешните ни пратки.

Въвеждането на таксата Гориво цели компенсиране на влиянието на независещи от ИН ТАЙМ фактори и поддържане на качеството на предлаганите вътрешни услуги на необходимото ниво, в съчетание с разумно и прозрачно ценообразуване.

Размерът на таксата Гориво за вътрешните ни пратки за всички клиенти на ИН ТАЙМ ще се актуализира всеки месец, като върху нея ще се отразява предоставената отстъпка върху основните ни услуги.

Актуална информация относно размера на Такса Гориво и метода на формирането и ще бъде достъпна на сайта ТУК.

Позвънете сега!