In Time Ups not accepted for transport IQOS

С публикуването на Държавен вестннк, бр. 100 от 2022 г.,  от 01.03.2023 г. влизат в сила промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Съгласно Чл. 126, ал.1 от ЗАДС, течностите за електроннн цигари, съдържащи никотин, се смятат за тютюнево изделие. Предвид дефнницията в чл. 126, ал.2 от ЗАДС “течност за електронна цигара, съдържаща никотин” е течност, която се употребява чрез вдишване на пари, получени в резултат на нагряване, без горене, и е предназначена за употреба с електронни цигари или се съдържа в контейнерите за многократно пълнене. В търговската мрежа продуктите са популярни с названнето си „течности за вейпове“.

Във връзка с промяната в Закона за акцизите и данъчните складове, считано от 01.03.2023 в мрежите на Ин Тайм и UPS не се приемат за превоз електронни цигари, съдържащи никотин, както и течности за електронни цигари, които съдържат никотин.

In connection with the change in the Law on Excise Taxes and Tax Warehouses, as of 01.03.2023, electronic cigarettes containing nicotine, as well as liquids for electronic cigarettes containing nicotine, are not accepted for transport in the networks of In Time and UPS.

 

Позвънете сега!