in-time-ups-provide-personal-identification-number-id-card

Уважаеми клиенти!

Напомняме Ви, че съгласно чл. 20, ал. 1, т. 11 от ЗПУ от 2019г., „Ин Тайм“ ООД, в качеството си на пощенски оператор е длъжен да изисква, обработва и съхранява в срокове (описани в чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс) следните идентификационни данни:

1. Три имена и ЕГН или Личен номер на чужденец за физически лица.
2. Име и ЕИК на юридическо лице, както и идентификационни данни на упълномощено лице (три имена и ЕГН или Личен номер на чужденец).
3. Телефонен номер на изпращача на пратката предоставен за връзка с ПО.
4. Адрес на офиса на ПО, АПС или адрес на изпращача/преносител на пратката.

Тези данни ще бъдат изисквани само в описаните от закона случаи:
1.  От податели ​при изпращане на вътрешни и международни пратки с наложен платеж.
2.  От податели при изпращане на международни пратки (малки пакети и пощенски колети), във всички случаи, включително без наложен платеж.
3.  От получатели при получаване на суми в брой от наложен платеж и пощенски паричен превод.

Уведомяваме Ви, че със заповед №3 2646/20.12.2023 г. и Приложение 1 на ЦУ на НАП, сме задължени да изискваме и съхраняваме горепосочените идентификационни данни.

От месец април 2024 г., в Ин Тайм влизат в сила софтуерни промени, при които задължително се изискват лични данни.

Надяваме се на вашето разбиране относно задължението на Ин Тайм, в качеството си на доставчик на пощенски услуги, задължително да изисква лични данни от потребителите на куриерски услуги, описани в закона.

Позвънете сега!