Импортните международни пратки, пристигащи от трети страни в България , със стойност на съдържанието им над 150 Евро , с получател юридически лица, подлежат на митническо освобождаване. Допълнителна информация можете да получите на официалния сайт на Агенция “ Митници “ www.customs.bg.

Митническото освобождаване на пратките  можете да извършите самостоятелно или чрез услугите на избран от Вас брокер /представител/, като за целта по Ваше искане ИН ТАЙМ ООД ще изготви и ще Ви предаде Цесия. Цесията е документ, част от набора документи, изисквани от Агенция “Митници“ за освобождаването на пратката Ви при внос.

Можете също да се възползвате от  услугите на ИН ТАЙМ ООД за митническо освобождаване на пратката Ви, включващи митническо представителство и изготвяне на единен административен документ (ЕАД) за поставяне на стоките в пратката Ви под режим свободно обращение, като възникналите дължими такси и данъци ще бъдат за сметка на подателя на пратката.

Ако желаете да ползвате услугите на ИН ТАЙМ ООД е необходимо да ни упълномощите по електронен път, през сайта на Агенция „Митници“ , информация за което можете да откриете по-долу.

За  да ползвате услугите на ИН ТАЙМ ООД, моля да ни предоставите на имейл customs@intime.bg с цитиран номер на Вашата пратка в заглавието на имейла следните документи, които обичайно са изисквани от митническите органи при освобождаване на пратки:

1. Документ, който удостоверява стойността на стоките, съдържащи се в пратката Ви, като например:

– Поръчка за стоките,

– Документ за заплащането на стоките (като например банково извлечение или SWIFT с проформа фактурата, по която сте извършили плащането);

2. Фактура от подателя на пратката с включена цена на транспорта ѝ или посочено условие на доставка по ИНКОТЕРМС.

3. Данни за произход и подробно описание на стоката на български език, която очаквате, като например:

– 150 бр. пускови кондензатори за електромотор и технически данни;

– дънкови/памучни платове със съответните размери;

– гъвкави печатни платки

4. Други документи поискани от Агенция митници в хода на процедурата по освобождаване на пратката, за което ще се свържем с Вас допълнително.

Моля, имайте предвид, че пратката Ви може да се съхранява в склад на ИН ТАЙМ ООД до  30 дни след датата, на пристигането й в България, след което ако не са предприети необходимите действия от Ваша страна за митническото ѝ освобождаване, тя подлежи на връщане към подателя ѝ.

Във връзка с електронното упълномощаване през сайта на Агенция Митници, предоставяме данни на ИН ТАЙМ ООД и условията и насоки за регистрация:

 

Ин Тайм ООД / In Time OOD

ЕИК 121094705

EORI BGA121094705ZZZZ4

Линк към Агенция “ Митници “ – https://ep.customs.bg/eportal/

Необходими условия за регистрация:

 1. Да сте законен представител на дружеството или упълномощено лице;
 2. Да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП);
 3. Да разполагате с EORI номер и акцизен номер, ако ползвате такъв;
 4. Да разполагате с ЕИК от Търговския регистър или Регистър БУЛСТАТ.

Как да се регистрирате:

 1. Създайте потребителски акаунт в сайта на Агенция „Митници“;
 2. Свържете КЕП към потребителския си акаунт;
 3. Регистрирайте дружеството, което представлявате;
 4. Създайте заявка за упълномощаване на Ин Тайм ООД, чрез вписването на име на компанията на латиница или ЕИК и избор на съответните опции/профили.

(Внимание! ИН ТАЙМ ООД е дружество различно от ИН ТАЙМ КАРГО ООД)

Стъпки в сайта на Агенция “ Митници „:

 • Customs administrative profile
 • Customs consultative profile
 • Customs executive profile
 • NCTS – транзит
 • ЕОРИ 2 ПОРТАЛ
 • МИСВ – Митническа информационна система внасяне
 • МИСИ – Митническа информационна система износ
 • Митническо задължение
 • СКВ – ОДВ

5. Ние ще потвърдим по електронен път Вашата заявка за митническо представителство, с което ще получим право да подадем от Ваше име митнически декларации.

Позвънете сега!