Импортните международни пратки, пристигащи от трети страни в България, със стойност на съдържанието им над 150 Евро , с получател физически лица, подлежат на митническо освобождаване. Допълнителна информация можете да получите на официалния сайт на Агенция „Митници „www.customs.bg.

Митническото освобождаване на пратките можете да извършите самостоятелно или чрез услугите на избран от Вас брокер /представител/, като за целта по Ваше искане ИН ТАЙМ ООД ще изготви и ще Ви предаде Цесия. Цесията е документ, част от набора документи, изисквани от Агенция “ Митници “ за освобождаването на пратката Ви при внос.

Изготвянето на Цесия от ИН ТАЙМ ООД е допълнителна услуга на стойност 24 лв. с включен ДДС.

Можете също да се възползвате от  услугите на ИН ТАЙМ ООД за митническо освобождаване на пратката Ви, включващи митническо представителство и изготвяне на единен административен документ (ЕАД) за поставяне на стоките в пратката ви под режим свободно обращение.

Цената на услугата по митническо представителство и изготвяне на единен административен документ (ЕАД) за поставяне на стоки под режим свободно обращение на стоките в пратката Ви е 66 лв. с ДДС.

Ако желаете да ползвате услугите на ИН ТАЙМ ООД е необходимо да ни упълномощите, като попълните изчерпателно пълномощно за митнически цели и ни го изпратите на имейл customs@intime.bg с изброените по-долу необходими документи.

За  да ползвате услугите на ИН ТАЙМ ООД, моля да ни предоставите на имейл customs@intime.bg с цитиран номер на Вашата пратка в заглавието на имейла следните документи, които обичайно са изисквани от митническите органи при освобождаване на пратки:

1. Изчерпателно попълнено пълномощно

2. Вашият EORI номер

3. Документ, който удостоверява стойността на стоките съдържащи се в пратката Ви, като например:

– Поръчка за стоките,

– Документ за заплащането на стоките (като например банково извлечение или SWIFT с проформа фактурата, по която сте извършили плащането);

4. Фактура от подателя на пратката с включена цена на транспорта ѝ или посочено условие на доставка по ИНКОТЕРМС.

5. Данни за произход и подробно описание на стоката на български език, която очаквате, като например:

– дамска блуза от памук;

– електроуред – тостер марка …..;

– игра за конзола марка …..

Други документи поискани от Агенция “ Митници “ в хода на процедурата по освобождаване на пратката, за което ще се свържем с Вас допълнително.

Моля, имайте предвид, че пратката Ви може да се съхранява в склад на ИН ТАЙМ ООД до  30 дни след датата, на пристигането й в България, след което ако не са предприети необходимите действия от Ваша страна за митническото ѝ освобождаване, тя подлежи на връщане към подателя ѝ.

Срокът на безплатно съхранение на пратката в склад на ИН ТАЙМ ООД е 3 работн дни от уведомяването Ви за пристигането ѝ в склад на ИН ТАЙМ ООД. След третия ден е дължима такса за магазинаж, по следната тарифа:

Тегло на праткатаМагазинаж за 1 работен ден
до 10 кг 5,00 лв./ раб.ден
10-50 кг10,00 лв./ раб.ден
Над 50 кг50,00 лв./ раб.ден
Позвънете сега!