Импортните международни пратки, пристигащи от трети страни в България, със стойност на съдържанието им над 150 Евро, с получател юридически лица, подлежат на митническо освобождаване. Допълнителна информация можете да получите на официалния сайт на Агенция “ Митници“ www.customs.bg.

Митническото освобождаване на пратките можете да извършите самостоятелно или чрез услугите на избран от Вас брокер /представител/, като за целта ИН ТАЙМ ООД по Ваше искане ще изготви и ще Ви предаде Цесия. Цесията е документ, част от набора документи, изисквани от Агенция “ Митници “ за освобождаването на пратката Ви при внос.

Изготвянето на Цесия от ИН ТАЙМ ООД е допълнителна услуга на стойност 24 лв. с включен ДДС.

Можете също да се възползвате от  услугите на ИН ТАЙМ ООД за митническо освобождаване на пратката Ви, включващи митническо представителство и изготвяне на единен административен документ (ЕАД) за поставяне на стоките в пратката Ви под режим свободно обращение.

Цената на услугата по митническо представителство и изготвяне на единен административен документ (ЕАД) за поставяне на стоки под режим свободно обращение на стоките в пратката ви е 66 лв. с ДДС.

Ако желаете да ползвате услугите на ИН ТАЙМ ООД е необходимо да ни упълномощите по електронен път през сайта на Агенция “ Митници“, информация за което можете да откриете по-долу.

1. За  да ползвате услугите на ИН ТАЙМ ООД, моля да ни предоставите на имейл customs@intime.bg , с цитиран номер на Вашата пратка в заглавието на имейла,  следните документи, които обичайно са изисквани от митническите органи при освобождаване на пратки:

– Документ, който удостоверява стойността на стоките, съдържащи се в пратката Ви, като например:

– Поръчка за стоките;

– Документ за заплащането на стоките (като например банково извлечение или SWIFT с проформа фактурата, по която сте извършили плащането);

2. Вашият EORI номер;

3. Фактура от подателя на пратката с включена цена на транспорта ѝ или посочено условие на доставка по ИНКОТЕРМС.

4. Данни за произход и подробно описание на стоката на български език, която очаквате, като например:

– 150 бр. пускови кондензатори за електромотор и технически данни;

– дънкови/памучни платове със съответните размери;

– гъвкави печатни платки.

5. Други документи поискани от Агенция “ Митници“ в хода на процедурата по освобождаване на пратката, за което ще се свържем с Вас допълнително..

Моля, имайте предвид, че пратката Ви може да се съхранява в склад на ИН ТАЙМ ООД до  30 дни след датата на пристигането й в България, след което ако не са предприети необходимите действия от Ваша страна за митническото ѝ освобождаване, тя подлежи на връщане към подателя ѝ.

Срокът на безплатно съхранение на пратката в склад на ИН ТАЙМ ООД е 3 работн дни от уведомяването Ви за пристигането ѝ в склад на ИН ТАЙМ ООД. След петия ден е дължима такса за магазинаж, по следната тарифа:

Тегло на праткатаМагазинаж за 1 работен ден
до 10 кг 5,00 лв./ раб.ден
10-50 кг10,00 лв./ раб.ден
Над 50 кг50,00 лв./ раб.ден
Във връзка с електронното упълномощаване през сайта на Агенция Митници, предоставяме данни на ИН ТАЙМ ООД и условията и насоки за регистрация:

Ин Тайм ООД / In Time OOD

ЕИК 121094705

EORI BGA121094705ZZZZ4

Линк към Агенция Митници – https://ep.customs.bg/eportal/

Необходими условия за регистрация:

 1. Да сте законен представител на дружеството или упълномощено лице;
 2. Да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП);
 3. Да разполагате с EORI номер и акцизен номер, ако ползвате такъв;
 4. Да разполагате с ЕИК от Търговския регистър или Регистър БУЛСТАТ.

Как да се регистрирате:

 1. Създайте потребителски акаунт в сайта на Агенция “ Митници „;
 2. Свържете КЕП към потребителския си акаунт;
 3. Регистрирайте дружеството, което представлявате;
 4. Създайте заявка за упълномощаване на Ин Тайм ООД, чрез вписването на име на компанията на латиница или ЕИК и избор на съответните опции/профили.

(Внимание! ИН ТАЙМ ООД е дружество различно от ИН ТАЙМ КАРГО ООД)

Стъпки в сайта на Агенция „Митници“:

 • Customs administrative profile
 • Customs consultative profile
 • Customs executive profile
 • NCTS – транзит
 • ЕОРИ 2 ПОРТАЛ
 • МИСВ – Митническа информационна система внасяне
 • МИСИ – Митническа информационна система износ
 • Митническо задължение
 • СКВ – ОДВ5. Ние ще потвърдим по електронен път Вашата заявка за митническо представителство, с което ще получим право да подадем от Ваше име митнически декларации.
Във връзка с електронното упълномощаване през сайта на Агенция Митници, предоставяме данни на ИН ТАЙМ ООД и условията и насоки за регистрация:

Ин Тайм ООД / In Time OOD

ЕИК 121094705

EORI BGA121094705ZZZZ4

Линк към Агенция Митници – https://ep.customs.bg/eportal/

Необходими условия за регистрация:

 1. Да сте законен представител на дружеството или упълномощено лице;
 2. Да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП);
 3. Да разполагате с EORI номер и акцизен номер, ако ползвате такъв;
 4. Да разполагате с ЕИК от Търговския регистър или Регистър БУЛСТАТ.

Как да се регистрирате:

 1. Създайте потребителски акаунт в сайта на Агенция “ Митници „;
 2. Свържете КЕП към потребителския си акаунт;
 3. Регистрирайте дружеството, което представлявате;
 4. Създайте заявка за упълномощаване на Ин Тайм ООД, чрез вписването на име на компанията на латиница или ЕИК и избор на съответните опции/профили.

(Внимание! ИН ТАЙМ ООД е дружество различно от ИН ТАЙМ КАРГО ООД)

Стъпки в сайта на Агенция “ Митници „:

 • Customs administrative profile
 • Customs consultative profile
 • Customs executive profile
 • NCTS – транзит
 • ЕОРИ 2 ПОРТАЛ
 • МИСВ – Митническа информационна система внасяне
 • МИСИ – Митническа информационна система износ
 • Митническо задължение
 • СКВ – ОДВ
  5. Ние ще потвърдим по електронен път Вашата заявка за митническо представителство, с което ще получим право да подадем от Ваше име митнически декларации.
Позвънете сега!