Транспортиране на палетни пратки

Според стандартите приети от ИН ТАЙМ, палетни са пратките транспортирани върху транспортен палет, като пратките според размерите си биват два вида:

  • Пратка „ЕВРОПАЛЕТ“ – пратка, транспортирана върху стандартен транспортен палет с размери 80 см ширина на 120 см дължина.
  • Пратка „НЕСТАНДАРТЕН ПАЛЕТ“ – пратка, транспортирана върху нестандартен палет (скара) с размери до 120 см ширина на 120 см дължина.

Тарифа за доставка на палетни пратки

Вид палети Тегло Стандарт Експрес Стандарт Спестовен
Европалет до 600 кг 114.76 лв. 108.00 лв.
от 601 до 800 кг 172.80 лв. 156.60 лв.
от 801 до 1000 кг 205.20 лв. 184.96 лв.
Нестандартен палет до 600 кг 137.70 лв. 128.26 лв.
от 601 до 800 кг 206.56 лв. 186.30 лв.
от 801 до 1000 кг 247.06 лв. 221.40 лв.

Отстъпка „Офис“

За пратки, предадени за транспортиране в офис на Ин Тайм в страната и/или адресирани до офис на Ин Тайм в страната, се предоставя 10% отстъпка от цените в Тарифата за доставка на палетни пратки.
Забележка: Отстъпката не се прилага за допълнителните такси, за допълнителните услуги и в комбинация с други отстъпки.

Допълнителни такси за доставка на палетни пратки

Вид такса Описание Размер на таксата
Такса разширена зона* Таксата се прилага за доставка на палетни пратки от и до населени места, попадащи в Зона 3. Такса разширена зона не се прилага в случаите, когато се прилага Такса отдалечена зона. 24.00 лв.
Такса отдалечена зона* Таксата се прилага за доставка на палетни пратки от и до населени места, попадащи в Зона 4 или Зона 5. 36.00 лв.

*Таблица със зони на обслужване

ТАКСА ГОРИВО ПРИЛОЖИМА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАТКИ ИН ТАЙМ

Ограничения за теглото и размера на палетни пратки

Общото тегло на палетна пратка (включително палета/скарата) не може да надхвърля 800 кг.
ИН ТАЙМ приема за транспортиране палети с тегло над 800 кг. само при техническа възможност за изпълнение на услугата.

Общата височина на палетна пратка (включително палета/скарата) не може да надхвърля 180 см.

Теглото на палетните пратки е действителното им тегло. Всяка палетна пратка следва да съдържа само един палет.

Ключово за качествената и навременна доставка са наличието на наименование на населеното място, неговият пощенски код, коректен и пълен адрес, лице за контакт и телефон.

Заявка за куриер можете да направите през всички работни дни чрез формата на сайта ни „Заявка за куриер“, на национален телефон: 0700 1 88 77 или кратък номер за удобен достъп от мобилни телефони *9696.

Заявка за посещение на куриер в град София за същия ден се подава между 9:00 и 16:00 часа. Заявките и пратките, приети след 16:00 часа се приемат за обработване в следващ ден.

Някои наши офиси могат да имат различно ограничение за крайния час на подаване на заявка за посещение на куриер за същия ден. Работното време и телефоните за контакт на нашите офиси в страната можете да видите тук.

При желание от страна на нашите клиенти, можем да предоставим достъп до онлайн модула My.intime.bg, където лесно да създадете товарителници, да заявите посещение от куриер и да получите достъп до различни справки. За регистрация в клиентската ни платформа можете да се обърнете към Вашия търговски представител или да пишете на sales@intime.bg.

Вижте отговорите на най-често задаваните въпроси

Позвънете сега!