Обикновено UPS изисква подпис на получателя за всички доставки. Като изключение, в определени страни се разрешават доставки “Driver Release” (доставка на уточнено място на адрес на получателя, без да е необходим подпис за доставката) или”Letter Box Release”. “Letter Box Release” е безопасна доставка от куриер, която позволява определени пакети, адресирани до жилищен адрес да бъдат оставяни в сигурна пощенска кутия без подпис. Използвайте услугата Изискване за подпис, ако желаете да избегнете “Driver Release” или “Letter Box Release” в страните, където се прилага.

Такса: Към транспортните такси се добавя 2.70 лв. на пратка.

Посочените цени са с включен Данък добавена стойност.
ДДС се начислява само за страните от Европейски съюз.