С Декларирана стойност за превоз Вие можете да повишите границата на отговорност на UPS за доказани щети, ако в транспортните документи на UPS декларирате по-висока стойност за превоз. Стойността на декларираните стоки в никакъв случай не бива да надвишава USD 50 000 на пакет или равностойността им в местна валута. За повече информация вижте “Правила и условия на UPS за превоз на пратки”.

1% от декларираната за транспортиране стойност на стоките, но не по-малко от 19,21 лв.

С Декларирана стойност за превоз Вие можете да повишите границата на отговорност на UPS за доказани щети, ако в транспортните документи на UPS декларирате по-висока стойност за превоз. Стойността на декларираните стоки в никакъв случай не бива да надвишава USD 50 000 на пакет или равностойността им в местна валута. За повече информация вижте “Правила и условия на UPS за превоз на пратки”.

1% от декларираната за транспортиране стойност на стоките, но не по-малко от 19,21 лв.

С Декларирана стойност за превоз Вие можете да повишите границата на отговорност на UPS за доказани щети, ако в транспортните документи на UPS декларирате по-висока стойност за превоз. Стойността на декларираните стоки в никакъв случай не бива да надвишава USD 50 000 на пакет или равностойността им в местна валута. За повече информация вижте “Правила и условия на UPS за превоз на пратки”.

1% от декларираната за транспортиране стойност на стоките, но не по-малко от 19,21 лв.

С Декларирана стойност за превоз Вие можете да повишите границата на отговорност на UPS за доказани щети, ако в транспортните документи на UPS декларирате по-висока стойност за превоз. Стойността на декларираните стоки в никакъв случай не бива да надвишава USD 50 000 на пакет или равностойността им в местна валута. За повече информация вижте “Правила и условия на UPS за превоз на пратки”.

1% от декларираната за транспортиране стойност на стоките, но не по-малко от 19,21 лв.

С Декларирана стойност за превоз Вие можете да повишите границата на отговорност на UPS за доказани щети, ако в транспортните документи на UPS декларирате по-висока стойност за превоз. Стойността на декларираните стоки в никакъв случай не бива да надвишава USD 50 000 на пакет или равностойността им в местна валута. За повече информация вижте “Правила и условия на UPS за превоз на пратки”.

1% от декларираната за транспортиране стойност на стоките, но не по-малко от 19,21 лв.

С Декларирана стойност за превоз Вие можете да повишите границата на отговорност на UPS за доказани щети, ако в транспортните документи на UPS декларирате по-висока стойност за превоз. Стойността на декларираните стоки в никакъв случай не бива да надвишава USD 50 000 на пакет или равностойността им в местна валута. За повече информация вижте “Правила и условия на UPS за превоз на пратки”.

1% от декларираната за транспортиране стойност на стоките, но не по-малко от 19,21 лв.

враца гошо 12-13
враца ошо ошо
враца ошо ошо
враца ошо ошо