По Ваша заявка ще Ви изпратим потвърждение за доставка по имейл, по факс или по пощата. (P.O.D.)

Документът „Доказателство за доставка“ (Proof of delivery) включва часа на доставка, пълен адрес, до който е извършена доставката, както и името и подписа на лицето, приело Вашата пратка.

Такса: 11.87 лв. за всяко писмо или факс, платими от лицето, което ги е поръчало.

Посочените цени са с включен Данък добавена стойност.
ДДС се начислява само за страните от Европейски съюз.

Call Now ButtonПозвънете сега!