За пратки, критични по отношение на времето, UPS предлага удобството на доставката в събота. Времената на доставка зависят от избраната от Вас услуга, от мястото на изпращане и от дестинацията на Вашата пратка. Обърнете се към местнияЦентър за обслужване на клиенти на UPS на телефон 070018877, за да се информирате дали се предлага тази услуга.

Такса: Към транспортните такси се добавя такса от 155.25 лв. на пратка.

Посочените цени са с включен Данък добавена стойност.
ДДС се начислява само за страните от Европейски съюз.

Позвънете сега!