Тук може да проследите движението или статуса на Вашата вътрешна или международна пратка.
За проследяване на повече от една пратка, въведете номерата на пратките, разделени със запетая.
Може да проследите до 20 пратки едновременно.