e-commerce img

КАК УСЛУГАТА „ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД“ ПОМАГА ЗА БИЗНЕСА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ТЪРГОВЦИ?

За пратките, които изпращате с допълнителната услуга Наложен платеж, можете да изберете дължимата от получателят сума по наложения платеж да бъде изплатена с услугата Пощенски паричен превод (ППП).

В този случай получателят на пратката получава и Разписка за прием на ППП от Ин Тайм ООД, като лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Разписката за прием на ППП, служи за доказателство за извършеното плащане.

Услугата е удобна за електронната търговия, предвид някои улеснения произтичащи от разпоредбите на  Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Чл. 3. (1) (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.; изм. изцяло, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.; доп., бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.; изм., бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.; доп., бр. 8 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.; влизането в сила изменено на 01.08.2020 г., бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.; влизането в сила изменено на 01.06.2021 г., бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.)

Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТДосвен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8.

КОЛКО СТРУВА УСЛУГАТА НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ, ИЗПЛАЩАН С ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД?

Изплащането на Наложения платеж може да стане с услугата Пощенски паричен превод,  съгласно Общите условия на договора с потребителите на пощенски парични преводи, предоставяни от „ИН ТАЙМ“ ООД.

Изплащането на сумата на наложения платеж с услугата Пощенски паричен превод се осъществява съгласно Общите условия на договора с потребителите на пощенски парични преводи, предоставяни от „ИН ТАЙМ“ ООД.

Още информация може да прочетете тук.

 

В случай, че имате регулярна необходимост от използване на куриерски услуги, може да направите запитване към ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ.

В случай, че желаете интеграция на вашият сайт, техническа помощ или софтуерна автоматизация, моля пишете на имейл: support@intime.bg

С Общите условия на взаимоотношенията с потребителите на Ин Тайм ООД, можете да се запознаете ТУК.

С Тарифата за извършване на Пощенски паричен превод на Ин Тайм ООД, можете да се запознаете ТУК.

С Общите условия на договора с потребителите на Пощенски парични преводи, предоставяни от Ин Тайм ООД, можете да се запознаете ТУК.

 

courier in time img

 

Позвънете сега!