UPS – Изискванията при изпращане на международна пратка за сметка на получателя (Freight Collect) или за сметка на трета страна (Third party) са следните:

  1. Писмено потвърждение от получателя/третата страна на пратката, че ще заплати сумата за транспорт. Бланката, която трябва да бъде попълнена от фирмата, притежател на клиентския номер в системата на UPS и поръчител на пратката можете да изтеглите оттук.
  2. Стриктно и изчерпателно попълнена Декларация за отговорност, подписана от Управителя на фирмата-изпращач или оторизиран негов заместник (с изрично посочени три имена и длъжност) – декларацията можете да изтеглите оттук.

Моля, имайте предвид, че при отказ на изпращач да предостави/попълни всички документи, съобразно изискванията на „Ин Тайм” ООД, служителите ни са задължени да откажат приемането на пратката. В такива случаи, Получателят може да изпрати RS (Return Service) етикет, което гарантира заплащането на транспортните разходи и не изисква попълването на горепосочените документи от страна на фирмата-изпращач.

При желание бихте могли да се свържете с наш търговски представител на следния имейл:  sales@intime.bg, който да ви предложи договор за транспортиране на пратки в системата на UPS. С неговото подписване бихте могли да изпращате такъв тип пратки при облекчени условия.

 

courier car img

 

Позвънете сега!