В случай, че очаквате да получите или желаете да изпратите международна пратка чрез услугите на UPS от или до държава, намираща се извън Европейския съюз, според действащото законодателство ще се наложи извършването на определени процедури за митническо оформяне на пратката Ви.

D6C_2162_e

Ин Тайм ООД предлага богат избор от митнически услуги:

Услуга Описание Цена
Изготвяне на цесия Цесията е документ, част от набора документи, изисквани от Агенция Митници за освобождаването на пратката Ви при внос.

Получавайки изготвената от ИН ТАЙМ ООД цесия, можете да дадете митническо направление на пратката си и с помощта на избран от вас митнически представител, различен от ИН ТАЙМ ООД.

 

18.00 лв. с ДДС
Митническо представителство и изготвяне на единен административен документ (ЕАД)  за митнически режим „Редовен износ” ИН ТАЙМ ООД проследява окомплектоването на необходимия набор от документи за износ на пратката Ви за трети държави в зависимост от вида на стоката съдържащи се в пратката, изготвя и подава ЕАД за пратката Ви пред митническите органи.

 

36,00 лв. с ДДС.
Митническо представителство и изготвяне на единен административен документ (ЕАД)  за митнически режим “Редовен внос“ ИН ТАЙМ ООД проследява окомплектоването на необходимия набор от документи за внос на пратката Ви пристигаща от трети държави в зависимост от вида на стоката съдържаща се в пратката, изготвя и подава ЕАД за пратката Ви пред митническите органи.

 

54.00 лв. с ДДС
Митническо представителство и изготвяне на единен административен документ (ЕАД) по опростената митническа процедура ИН ТАЙМ ООД проследява окомплектоването на необходимия набор от документи за внос на пратката Ви пристигаща от трети държави в зависимост от вида на стоката съдържаща се в пратката, изготвя и подава ЕАД за пратката Ви пред митническите органи по опростената митническа процедура.

 

54.00 лв. с ДДС

Какво е oпростената митническа процедура?

Опростената митническа процедура представлява специален режим за деклариране и плащане на дължимият Данък добавена стойност при внос на стоки в случаите, когато изпращача/продавача не е регистриран по схема за внос на едно гише (IOSS).

В случай, че изпращача/продавача не е регистриран по IOSS, ДДС се дължи от получателя на пратката и следва да бъде събран от ИН ТАЙМ ООД преди доставката ѝ.

Опростената митническа процедура позволява Ин Тайм да извърши митническите формалности вместо вас, като подаде опростена митническа декларация ЕАД с намален набор от данни по колона Н7 към Агенция Митници и заплати възникналите задължения за ДДС за стоките в пратката Ви от Ваше име и за Ваша сметка. За целта е необходимо да упълномощите Ин Тайм ООД за представителство пред Агенция Митници.

Дължимият ДДС за внос на стоката в пратката се дължат и следва да бъдат заплатени от Вас предварително на  ИН ТАЙМ ООД, преди подаване на изготвения ЕАД към Агенция митници.

Опростената митническа процедура при внос може да се прилага от Ин Тайм ООД в случай, че са изпълнени едновременно следните условия:

 • Стоката в пратката е със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро;
 • Стоката в пратката не е акцизна стока и не изисква специален режим на внос;
 • Стоката в пратката е такава, за която не е приложен специален режим за дистанционни продажби на стоки, с произход от трети страни или територии (IOSS);
 • стоката в пратката е такава, която не е забранена за допускане за свободно обръщение на територията на страната;
 • получател на пратката е данъчно незадължено физическо лице или данъчно задължено юридическо лице, установени на територията на страната.

Списък на минималния набор от документи, които следва да предоставите за извършване на митническо представителство от ИН ТАЙМ ООД за редовен износ или редовен внос

Редовен износ:

 • Търговска фактура за стоката в пратката;
 • Опаковъчен лист за стоката в пратката;
 • Документ за придобиване на стоката в пратката, който може да бъде декларация на производител, фактури за закупуване или митническа декларация за внос.

*Приемат се документи изпратени и по електронен път на customs@intime.bg

Редовен внос:

 • Търговска фактура;
 • Документ потвърждаващ направената поръчка на стоката;
 • Документ за извършения паричен превод към доставчик;
 • Платежни нареждания за дължимите митни сборове (мито, ДДС);
 • Сертификати и разрешителни  – при необходимост и в зависимост от вида на стоката;

*Приемат се документи изпратени и по електронен път на имейл customs@intime.bg

За целите на митническото оформяне на пратката Ви може да се наложи да предоставите допълнителни документи изискани от митническите органи.

 

Тарифа за митнически услуги на Ин Тайм ООД, може да изтеглите от ТУК.

 

Допълнителна иформация, предоствена от UPS може да прочетете ТУК.

ДДС реформите в ЕС. Какво се променя? Какво означава това за вашия бизнес?

Стоките на стойност до €22 вече няма да бъдат освободени от ДДС при внос в ЕС. Това засяга всички бизнеси, които внасят стоки в ЕС, независимо дали търгуват с крайни потребители или с други фирми.

Тези нискостойностни стоки вече изискват официално митническо оформяне и ще бъдат облагани с ДДС.

UPS работи с държавите-членки на ЕС, за да гарантира, че както нашите системи, така и тези на митническите органи са готови да приложат промените.
С близо 50 години опит като надежден доставчик на първокласни услуги на европейския пазар, UPS е тук, за да улесни търговията с региона и да помогне на бизнеса да отговори на изискванията на своите клиенти.
Ние ще продължим да актуализираме информацията и ще ви информираме за всички нови промени, които влизат в сила.

 

Още за данъчното облагане при търговия в ЕС и промените в ЗДДС от 01.07.2021г, може да видите ТУК

Mитническо освобождаване на пратки, с предплатени такси от подателя

Необходимите документи за митническо освобождаване на пратки, при които всички мита и данъци се заплащат от подателя, са следните: попълнено  и подписано пълномощно, ЕОРИ номер, точно описание на български език  на съдържанието на пратката. Освобождаването на пратките става в срок до 10 работни дни, след като са предоставени всички необходими документи.

Повече информация

Митническо представителство за освобождаване на пратки, с такси за сметка на получателя

В случай че желаете ние да ви представляваме пред Агенция „Митници“, са ни необходими следните документи от ваша страна: попълнено  и подписано пълномощно, ЕОРИ номер, точно описание на български език  на съдържанието на пратката, потвърждение на поръчката (ордер), копие на Pay Pal/Swift плащане или на платежното нареждане от банковото извлечение. Освобождаването на пратките става в срок до 10 работни дни, след като са предоставени всички необходими документи.

Повече информация

  *Запознат съм и приемамИнформационната политика за защита на личните данни на „Ин Тайм“ ООД

  Личните данни, които предоставяте следва да се отнасят единствено до Вас.