В случай, че очаквате да получите или желаете да изпратите международна пратка чрез услугите на UPS от или до държава, намираща се извън Европейския съюз, според действащото законодателство ще се наложи извършването на определени процедури за митническо оформяне на пратката Ви.

customs processing bg

Ин Тайм ООД предлага богат избор от митнически услуги:

УслугаОписание Цена в лв. с ДДС
Изготвяне на цесияЦесията е документ, част от набора документи, изисквани от Агенция Митници за освобождаването на пратката Ви при внос.
Получавайки изготвената от ИН ТАЙМ ООД цесия, окомплектована с товарителница и фактура можете да дадете митническо направление на пратката си и с помощта на избран от Вас митнически представител, различен от ИН ТАЙМ ООД.
24
Митническо представителство и изготвяне на единен административен документ (ЕАД) за митнически режим „Редовен износ”ИН ТАЙМ ООД проследява окомплектоването на необходимия набор от документи за износ на пратката Ви за трети държави в зависимост от вида на стоката съдържаща се в пратката, изготвя и подава електронно ЕАД за пратката Ви пред митническите органи. Проследява за разрешаване на режима и своевременно приключване на износната декларация.36
Митническо представителство и изготвяне на единен административен документ (ЕАД) за поставяне на стоки под режим свободно обращение ИН ТАЙМ ООД проследява и окомплектова необходимия набор от документи за внос на пратката Ви пристигаща от трети държави в зависимост от вида на стоката съдържаща се в пратката. Изготвя и декларира електронно ЕАД за пратката Ви пред митническите органи. Проследява етапите на обработка от митническите органи.66
Митническо представителство и изготвяне на единен административен документ (ЕАД) поставяне на стоки под режим „свободно обращение с намален набор от данни“.ИН ТАЙМ ООД проследява и окомплектова необходимия набор от документи за режим свободно обращение с намален набор от данни на пратката Ви, пристигаща от трети държави в зависимост от вида на стоката съдържаща се в пратката. Изготвя и подава електронно ЕАД за пратката Ви пред митническите органи.54

 

Списък на минималния набор от документи, които следва да предоставите за извършване на митническо представителство от ИН ТАЙМ ООД

 

  1. Редовен износ:
   • Търговска фактура за стоката в пратката;
   • Опаковъчен лист за стоката в пратката;
   • Документ за придобиване на стоката в пратката, който може да бъде декларация на производител, фактури за закупуване или митническа декларация за внос.
   *Приемат се документи изпратени и по електронен път на имейл customs@intime.bg
  2. Редовен внос:
   • Търговска фактура;
   • Документ потвърждаващ направената поръчка на стоката;
   • Документ за извършения паричен превод към доставчик;
   • Платежни нареждания за дължимите митни сборове
   • Сертификати и разрешителни – при необходимост и в зависимост от вида на стоката;
   *Приемат се документи изпратени и по електронен път на имейл customs@intime.bg
  3. Свободно обращение с намален набор от данни.
   Облекчената митническа процедура позволява Ин Тайм да извърши митническите формалности вместо Вас, като подаде митническа декларация ЕАД с намален набор от данни по колона Н7 към Агенция Митници и заплати възникналите задължения за ДДС за стоките в пратката Ви от Ваше име и за Ваша сметка.
   Дължимият ДДС за внос на стоката в пратката следва да бъде заплатен от Вас предварително на ИН ТАЙМ ООД, преди подаване на изготвеният ЕАД към Агенция митници.

Облекчената митническа процедура при внос може да се приложи в случай, че са изпълнени едновременно следните условия:
• Стоката в пратката е със себестойност ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро;
• Стоката в пратката не е акцизна стока и не изисква специален режим на внос;
• Стоката в пратката е такава, за която не е приложен специален режим за дистанционни продажби на стоки, с произход от трети страни или територии (IOSS);
• Стоката в пратката не е забранена за допускане в свободно обращение на територията на страната;
• Получател на пратката е физическо лице или юридическо лице, установено на територията на страната.

Необходимите документи, които следва да ни предоставите за осъществяване на свободно обращение с намален набор от данни за пратката Ви са:

• Документи, доказващи стойността на съдържанието на пратката – ордер (потвърждение на поръчката);

• Документи, доказващи заплащането на стойността на съдържанието на пратката – Пейпал/Swift или банково извлечение;

За целите на митническото оформяне на пратката Ви, може да се наложи да предоставите допълнителни документи изискани от митническите органи.

*Приемат се документи изпратени и по електронен път на имейл customs@intime.bg

За целите на митническото оформяне на пратката Ви може да се наложи да предоставите допълнителни документи изискани от митническите органи.

 

Тарифа за митнически услуги на Ин Тайм ООД, може да откриете ТУК.

Митническо освобождаване на пратка, митни сборове за сметка на получател, редовен внос, ЮЛ

 

Митническо освобождаване на пратка с получател юридическо лице по процедура за редовен внос, когато митническите сборове са за сметка на получателя

Повече информация

 

 

Митническо освобождаване на пратка, митни сборове за сметка а получател, редовен внос, ФЛ

 Митническо освобождаване на пратка с получател физическо лице по процедура за редовен внос, когато митническите сборове са за сметка на получате

Повече информация

 

Митническо освобождаване на пратка, митни сборове за сметка на подател, редовен внос, ЮЛ

Митническо освобождаване на пратка с получател юридическо лице по процедура за редовен внос, когато митническите сборове са за сметка на подателя

Повече информация

Митническо освобождаване на пратка, митни сборове за сметка а подател, редовен внос, ФЛ

Митническо освобождаване на пратка с получател физическо лице по процедура за редовен внос, когато митническите сборове са за сметка на подателя

Повече информация

 

Митническо освобождаване на пратка, митни сборове за сметка на получател, намален набор от данни, ЮЛ

Митническо освобождаване на пратка, чрез изготвяне на митническа декларация с намален набор от данни, когато митническите сборове са за сметка на получателя

Повече информация

 

Митническо освобождаване на пратка, митни сборове за сметка на получател, намален набор от данни, ФЛ

Митническо освобождаване на пратка, чрез изготвяне на митническа декларация с намален набор от данни, когато митническите сборове са за сметка на получателя

Повече информация

 

Митническо освобождаване на пратка, митни сборове за сметка на подател, намален набор от данни, ЮЛ/ФЛ

Митническо освобождаване на пратка, чрез изготвяне на митническа декларация с намален набор от данни, когато митническите сборове са за сметка на подателя

Повече информация

 

 

 

Обработване на лични данни по пълномощно или с цел упълномощаване

Когато предоставяме допълнителната услуга митническо представителство, Вие ни упълномощавате чрез изрично пълномощно, в което могат да са посочени Ваши данни като ЕГН, ЕОРИ номер, номер на документ за самоличност и валидност на документа за самоличност.

Още информация, може да намерите в Информационната политика за защита на личните данни.

Допълнителна иформация, предоствена от UPS може да прочетете ТУК.

ДДС реформите в ЕС. Какво се променя от 01.07.2021г? Какво означава това за вашия бизнес?

Стоките на стойност до €22 вече няма да бъдат освободени от ДДС при внос в ЕС. Това засяга всички бизнеси, които внасят стоки в ЕС, независимо дали търгуват с крайни потребители или с други фирми.

Тези нискостойностни стоки вече изискват официално митническо оформяне и ще бъдат облагани с ДДС.

UPS работи с държавите-членки на ЕС, за да гарантира, че както нашите системи, така и тези на митническите органи са готови да приложат промените.
С близо 50 години опит като надежден доставчик на първокласни услуги на европейския пазар, UPS е тук, за да улесни търговията с региона и да помогне на бизнеса да отговори на изискванията на своите клиенти.
Ние ще продължим да актуализираме информацията и ще ви информираме за всички нови промени, които влизат в сила.

Още за данъчното облагане при търговия в ЕС и промените в ЗДДС от 01.07.2021г, може да видите ТУК

  Информационната политика за защита на личните данни на „Ин Тайм“ ООД

  Личните данни, които предоставяте следва да се отнасят единствено до Вас.

  Позвънете сега!