Импортните международни пратки , пристигащи от трети страни в България , със стойност на съдържанието им над 150 Евро , с получател юридически лица, подлежат на митническо освобождаване. Допълнителна информация можете да получите на официалния сайт на Агенция “Митници“ www.customs.bg.

Митническото освобождаване на пратките можете да извършите самостоятелно или чрез услугите на избран от Вас брокер /представител/, като за целта ИН ТАЙМ ООД по Ваше искане ще изготви и ще Ви предаде Цесия. Цесията е документ, част от набора документи, изисквани от Агенция “Митници“ за освобождаването на пратката Ви при внос.

Можете също да се възползвате от  услугите на ИН ТАЙМ ООД за митническо освобождаване на пратката Ви, включващи митническо представителство и изготвяне на единен административен документ (ЕАД) за поставяне на стоките в пратката Ви под режим свободно обращение, като възникналите дължими такси и данъци ще бъдат за сметка на подателя на пратката.

Ако желаете да ползвате услугите на ИН ТАЙМ ООД е необходимо да ни упълномощите, като попълните изчерпателно пълномощно за митнически цели и ни го изпратите на имейл customs@intime.bg  задно с изброените по-долу необходими документи.

За  да ползвате услугите на ИН ТАЙМ ООД, моля да ни предоставите на имейл customs@intime.bg с цитиран номер на Вашата пратка в заглавието на имейла следните документи, които обичайно са изисквани от митническите органи при освобождаване на пратки:

 1. Изчерпателно попълнено пълномощно;
 2. Вашият EORI номер;
 3. Документ, който удостоверява стойността на стоките, съдържащи се в пратката Ви, като например:
 • Поръчка за стоките,
 • Документ за заплащането на стоките (като например банково извлечение или SWIFT с проформа фактурата, по която сте извършили плащането);
 1. Фактура от подателя на пратката с включена цена на транспорта ѝ или посочено условие на доставка по ИНКОТЕРМС.
 2. Данни за произход и подробно описание на стоката на български език, която очаквате, като например:
  • дамска блуза от памук;
  • електроуред – тостер марка …..;
  • игра за конзола марка …..
 3. Други документи поискани от Агенция “Митници“ в хода на процедурата по освобождаване на пратката, за което ще се свържем с Вас допълнително.

Моля, имайте предвид, че пратката Ви може да се съхранява в склад на ИН ТАЙМ ООД до  30 дни след датата, на пристигането й в България, след което ако не са предприети необходимите действия от Ваша страна за митническото ѝ освобождаване, тя подлежи на връщане към подателя ѝ.

Позвънете сега!