ups-fake-emails-1

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ! ВНИМАНИЕ!

Наблюдава се активиране на фалшивите съобщения от името на UPS.
UPS е добре позната компания и има измамници, които се опитват да се възползват от това.

Често експлоатирани от измамниците са фалшивите имейли, SMS и измамни интерфейси за плащане.
Винаги обръщайте внимание на имейла от който е пуснато съобщението.
Във всички фалшиви имейли се изисква получателят да предостави данни от банкова карта и др.

В конкретният случай става въпрос за плащането на фалшиви застрахователни разходи.
Разполагащи с определена информация, измамниците пускат фалшив имейл с искане за застраховка „собственост на артикул“. Според фалшивият имейл, той има за цел да покрие стойността на транзакцията…
Следователно се споменава, че UPS е получила платежно нареждане за определена сума, платима на купувача.

Измамата е очевидна!
От вас се иска да предоставите кодове за допълване на плащания, които измамниците да прихванат и използват впоследствие, за да източат вашата карта, предоставяйки линкове към измамни сайтове.

Не натискайте бутони или линкове и не предоставяйте Вашите идентификационни кодове и пароли!
От съображения за сигурност е желателно да промените паролата на Вашия имейл.

Ако сте се подвели и сте предоставили лични данни, следва веднага да промените потребителските идентификатори (потребителско име и парола) в онлайн обслужването на вашата карта от друг компютър.

ups-fake-emails
Позвънете сега!