Услугата е създадена за да повиши Вашето спокойствие при превоза на недокументни пратки. Подателят може да повиши границата на отговорност, определена в „Общите условия за взаимоотношенията с потребители на „ИН ТАЙМ” ООД“, ако при подаване на недокументна пратка обяви (декларира) по-висока стойност на съдържанието и заплати съответната такса.

Обявената (декларирана) стойност на съдържанието на пратка не може да надвишава 25 000 лева или действителната стойност на съдържанието й.

Такса: 0.36% от обявената (декларираната) стойност за пратки с чупливо съдържание (стъкло, керамика, фаянс и др.) и 0.12% от обявената (декларираната) стойност за всички останали пратки.

Пример: Ако изпратите монитор за компютър и обявите (декларирате), че стойността му е 800 лв., ще заплатите такса „Обявена стойност“ в размер само на 2,88 лв. Срещу тази малка сума ще получите обезщетение, ако настъпи повреда при транспортирането на Вашия монитор.

За да въведете обявена (декларирана) стойност на вашата пратка, направете следното:

Стъпка 1
Влезте във вашия Ин Тайм акаунт.

Стъпка 2

Създайте нова пратка.

Стъпка 3
Въведете теглото на пратката, вида на услугата и вида на пратката.
Въведете сума в лева, за да отразите обявената стойност на пратката.

Стъпка 4
Прегледайте цената на обявената стойност, след като изчислите общите разходи за доставка за вашия избор.

Ние се грижим за спокойствието на своите клиенти и се стараем непрекъснато да се развиваме и отговаряме на изискванията на хората и компаниите, с които работим.

Повече информация можете да получите на телефон 0700 18 877
Позвънете сега!