Услугата е създадена за да повиши Вашето спокойствие при превоза на недокументни пратки. Подателят може да повиши границата на отговорност, определена в „Общите условия за взаимоотношенията с потребители на „ИН ТАЙМ” ООД“, ако при подаване на недокументна пратка декларира по-висока стойност на съдържанието и заплати съответната такса.

Декларираната стойност на съдържанието на пратка не може да надвишава 25 000 лева или действителната стойност на съдържанието й.

Такса: 0.36% от декларираната стойност за пратки с чупливо съдържание (стъкло, керамика, фаянс и др.) и 0.12% от декларираната стойност за всички останали пратки.

Call Now ButtonПозвънете сега!