Отвори и провери

С тази допълнителна безплатна услуга, подателят предоставя възможност на получателя, преди да приеме пратката и преди да заплати дължимите за нея суми, да я отвори и да се увери в съдържанието ѝ, в присъствието на куриера.
Пратката се отваря и проверява от получателя за период до 5 (пет) минути.

Отвори и тествай

С тази допълнителна безплатна услуга, подателят предоставя възможност на получателя, преди да приеме пратката и преди да заплати дължимите за нея суми, в присъствието на куриера да я отвори, да се увери в съдържанието ѝ и да тества неговата изправност/работоспособност.
Пратката се отваря, проверява и тества от получателя за период до 10 (десет) минути.

При избор на услугите „Отвори и провери“ или „Отвори и тествай“ ИН ТАЙМ ООД не носи отговорност за евентуалните вреди настъпили поради отварянето, проверката или тестването на съдържанието на пратката.

Позвънете сега!