UPS автоматично защитава всяка пратка от загубване или повреда до определена стойност, както е описано накратко по-долу. С Декларирана стойност за превоз Вие можете да повишите границата на отговорност на UPS за доказани щети, ако в транспортните документи на UPS декларирате по-висока стойност за превоз. Стойността на декларираните стоки в никакъв случай не бива да надвишава USD 50 000 на пакет или равностойността им в местна валута. За повече информация вижте “Правила и условия на UPS за превоз на пратки”. Претенции към UPS трябва да ни бъдат заявени писмено колкото може по-скоро и в рамките на конкретните срокове, посочени в нашите Правила и условия. При определени обстоятелства разпоредбите на Конвенциите (ако са приложими) може да предвиждат предявяването на претенции и след тези срокове.

Такса: 1% от декларираната за транспортиране стойност на стоките, но не по-малко от 23.05 лв.

Посочените цени са с включен Данък добавена стойност.

ДДС се начислява само за страните от Европейски съюз.

Call Now ButtonПозвънете сега!