„Само директна доставка“ гарантира, че пакетът ще бъде доставен на адреса върху етикета за доставка. Пакетите, изпратени със „Само директна доставка“ не могат да бъдат пренасочвани, преадресирани или доставяни на алтернативен адрес. „Самодиректна доставка“ може да включва Driver Release и Letter Box Release на адреса на етикета. „Само директна доставка“ можеда се използва за доставка както на частни, така и на бизнес адреси.

Такса: Към транспортните такси се добавя 4.34 лв. на пратка.

Посочените цени са с включен Данък добавена стойност.
ДДС се начислява само за страните от Европейски съюз.

Позвънете сега!