UPS Returns® (услуги “UPS Връщане”) Връщането на Вашите стоки може да бъде също толкова лесно, колкото и изпращането им. Независимо дали връщате пратка от съседен град, в Европа или от другаде по света, услугите UPS Returns могат съществено да опростят процеса, отговаряйки на пълната гама от потребности на възвратната логистика.

Услуга Описание Такса
UPS Returns Plus (UPS Връщане Плюс)
UPS 1 Опит Връщане Плюс Тази услуга Ви дава възможност да наредите даден пакет да бъде взет и върнат бързо. Шофьор на UPS ще направи един опит да вземе пакета за връщане. Ако не успее да вземе пакета от първи опит, нашият шофьор ще остави етикета на клиента Ви, който само трябва да го залепи върху пакета и да го занесе в офис на UPS или да уреди UPS да приеме пакета. За наличността на услугата вижте по-долу. 14.43 лв. на пакет, плюс съответните разноски според тарифите за получаване.
UPS 3 Опита Връщане Плюс Тази услуга Ви дава възможност да наредите даден пакет да бъде взет и върнат бързо. Шофьор на UPS ще опита да вземе Вашия пакет в три последователни работни дни. Ако и при третия опит шофьорът не успее да вземе пратката, етикетът ще бъде върнат на UPS и Вие ще трябва да заявите услугата отново. За наличността на услугата вижте по-долу. 19.36 лв. на пакет, плюс съответните разноски според тарифите за получаване.
UPS Returns (UPS Връщане)
UPS отпечатва и изпраща
етикет за връщане
UPS отпечатва и изпраща по пощата етикети за връщане на Вашия клиент. Тази услуга е подходяща при различни обстоятелства, като например изтегляне на продукт от пазара. След залепване на етикета, клиентът Ви може да уреди UPS да приеме пакета. За наличността на услугата вижте по-долу. 0.00 лв. на пакет, плюс съответните разноски според тарифите за получаване.
UPS отпечатан етикет за
връщане
Тази услуга Ви позволява да генерирате етикет и да го включите в експортна пратка до над 135 страни в света. Можете също така да изпратите етикетите отделно след изпращане на пратката. След това клиентите Ви трябва само да залепят етикета върху пакета си и или да го занесат до оторизиран за събиране на UPS пакети пункт, или да уредят UPS да го вземе. За наличността на услугата или за подробности за местонахождението на UPS моля, обадете се на UPS на телефон 070018877 или посетете www.ups.com. 2,93 лв. на пакет, плюс съответните разноски според тарифите за получаване.
UPS Електронен етикет за
Връщане
Позволява Ви да изпратите по имейл етикет за връщане до клиенти в над 135 държави.След това Вашият клиент може да отпечата етикета за връщане и разписката преди или да занесе пакета до оторизиран за събиране на UPS пакети пункт, или да уреди вземане от UPS. Можете също предварително да разрешите връщането на пратки от пакети, които отговарят на договорените от Вас и UPS параметри. Ако клиентът Ви генерира етикет за връщане,
използвайки изходящия номер за проследяване, Вие ще бъдете отговорни за плащането на таксите, независимо от това кога е подаден пакетът. За наличието на услугата или данни за местоположението на UPS, моля, обадете се на UPS на 070018877 или посетете [www.ups.com]
3.87 лв. на пакет, плюс съответните разноски според тарифите за получаване.
UPS Оторизирано Връщане Договорна услуга при връщане на големи количества продукти с подобни размери, тегло или стойност, напр. принтерни касети. Тя Ви позволява да поръчате от UPS предварително изготвени етикети за връщане, които да включите в пратките си, или да изпратите отделно по пощата. След това клиентът Ви трябва само да залепи етикета върху пакета и да уреди UPS да го приеме. Договорна услуга.
UPS Returns Exchange Специална услуга, при която шофьорът на UPS доставя заместващ артикул и същевременно взима подобен артикул за връщане. Опаковката на заместващия артикул се използва повторно за взетия артикул, като по този начин се осигурява бързо и ефикасно връщане. Тази договорна услуга е идеална за изпращане на заместващи продукти в гаранция и смяна на продукти. 33.44лв. на пакет в добавка към съответните разноски за изпращане и получаване.
UPS Returns Pack and Collect Адаптирана спрямо клиента услуга, която Ви дава пълен контрол върху връщането. Планирайте вземането на връщаните пратки на посочено място и в определен времеви диапазон. Тогава шофьор на UPS ще пристигне с опаковка на UPS и ще вземе артикула за връщане. В зависимост от нуждите Ви, Вие дори имате избор между един или три опита за вземане. Услуга по договаряне.

За един опит за вземане в добавка към съответните разноски за получаване:
30.28 лв. за взимане в малка UPS кутия (кутия тип #2)
36.61 лв. за взимане в средна UPS кутия (кутия тип #3)
41.66 лв. за взимане в голяма UPS кутия (кутия тип #1).

За три опита за вземане в добавка към съответните разноски за получаване:
36.61 лв. за взимане в малка UPS кутия (кутия тип #2)
42.95 лв. за взимане в средна UPS кутия (кутия тип #3)
47.53 лв. за взимане в голяма UPS кутия (кутия тип #1).

UPS Returns Manager™ Портал, разположен на ups.com, където изпращачите могат да управляват политиката на компанията си за връщане за определен акаунт номер и където всяка пратка се определя като „предварително одобрена“ за връщане от потребителя. След това потребителят може да получи достъп до етикет за връщане просто чрез проследяване на доставен пакет. Потребителят може или лично да отпечата етикета, или да го изпрати по имейл за отпечатване. Безплатно

Лесен достъп – Моментален достъп до услугата UPS Връщане. Можете да използвате всички услуги чрез безплатните системи на UPS за подготовка и изпращане на пратки: UPS Internet Shipping, WorldShip, UPS CampusShip.

Бележки
• При връщане на пратки в рамките на страната и на ЕС целият процес може да се организира само чрез етикета за връщане. Няма договор със страната, която връща пратката.
• За пратки до или от страни извън ЕС се изисква етикет за връщане и търговска фактура за безпроблемно преминаване през митницата. Разпоредбите и изискванията за документацията за отделни артикули са различни в различните страни. Важно е да проверите каква конкретна документация за артикула е нужна както в отправната страна, така и в страната-местоназначение. В зависимост от артикула и неговата употреба може да се изисква специално разрешително и нотации за съпътстващите документи.
• В случай че международната пратка се връща в страна, различна от страната на местожителство на лицето, което иска връщането й, е необходим договор с клиента.
• Услугите UPS 1 Опит и UPS 3 Опита Връщане Плюс се предлагат за приемане в ЕС и в следните страни или територии: Канада, Лихтенщайн, Мексико, Норвегия, Пуерто Рико, Русия, САЩ, Швейцария
• Услугата UPS отпечатва и изпраща етикет за връщане се предлага за връщане на стоки в ЕС и в следните страни или територии: Австралия, Бразилия, Индия, Канада, Китай, Лихтенщайн, Малайзия, Мексико, Норвегия, Пуерто Рико, Русия, САЩ, Сингапур, Тайланд, Филипините, Хонг Конг, Швейцария, Южна Корея, Япония
• Транспортните такси на пакети за връщане се фактурират след като пакетът е влязъл в системата на UPS. Допълнителните такси за UPS отпечатва и изпраща етикет за връщане, UPS 1 Опит Връщане Плюс и UPS 3 Опита Връщане Плюс, UPS Returns Exchange и UPS Return Pack and Collect ще се фактурират по време на заявката. Таксите за UPS отпечатан етикет за връщане, UPS електронен етикет за връщане и Import Control ще бъдат фактурирани след като съответния пакет влезе в системата на UPS.
• За всички услуги “UPS Връщане” са в сила Правилата и условията за превоз на UPS.
• При заявка за UPS On-Call Pickup® в Белгия, Франция, Германия, Италия, Холандия, Полша, Испания или Обединеното кралство,
за връщане с услугата UPS отпечатан етикет за връщане, UPS електронен етикет за връщане и UPS отпечатва и изпраща етикет за връщане, могат да бъдат начислявани такси. Тези такси ще бъдат фактурирани на заявителя по време на заявката или могат да бъдат плащани в брой при взимане на стоката, подлежаща на връщане.

Забележка
* Не е приложимо за услугата UPS Worldwide Express Freight.

Позвънете сега!