Важна промяна в митническите кодове на стоки от 1-ви януари 2022 г.

Posted by ilweb
Category:

От началото на 2022 година в сила влизат промени в митническите кодове при внос и износ на стоки

Световната митническа организация въвежда над 370 нови кода, а други 100 отпадат. Промените засягат широк спектър от стоки, сред които: електронни устройства за нагряване на тютюн, дронове, видеокамери, осветителни тела, полупроводникови устройства, полиетер, хартиени продукти, дърво, текстил, риба, органични химикали, антики и др.

Реформата няма да засегне всички кодове, но е свързана с цялостна реорганизация на системата. В резултат на това някои кодове ще бъдат заличени, като например отговарящите досега за излезлите от употреба телефонни секретари и дори за географските глобуси. В същото време ще се появят изцяло нови кодове за петролни смоли и други органични химически съединения, използвани при производството на химически оръжия. Целта е да се осигури по-лесно проследяване на този вид продукти, както и да се избегне евентуалният им нелегален внос. Освен заличаване на остарели и разкриване на нови кодове, промяната ще доведе и до преименуване на някои митнически категории. Един от примерите са „лампите“, които вече ще бъдат класифицирани като „осветителни тела“. Ще има и нови подзаглавия за популярни технологии катосмартфони, високоскоростни цифрови камери и плоски дисплеи.

Влизащите в сила от 1-ви януари 2022 г. промени ще засегнат както бизнес клиентите, които осъществяват внос, така и тези с експортно ориентирана дейност. Грешното кодиране може да доведе до забавяния и по-големи разходи, затова е препоръчително компаниите да се запознаят с промените и да се съобразят с тях.

Има вероятност в началния етап, след въвеждане на новата система да се наложи търговците на дребно и техните логистични партньори да дават гаранции, че данните за техните стоки са пълни и точни, съобразени с новите правила.

Това е първата актуализация на митническите кодове от 2017 г. насам и седма поредна откакто съществува хармонизираната система. Реорганизацията идва след година на значителна регулаторна промяна, засягаща трансграничната електронна търговия и всички сътресения, предизвикани от Брекзит, американския STOP Act, измененията в правилата за ДДС в Европейския съюз и пр.

Днес, Световната митническа организация представлява близо 200 митническите администрации по целия свят, включително ЕС и неговите страни членки. Всички те заедно обработват около 98% от глобалната търговия.

Повече информация за промените в хармонизираната система за описание и кодиране на стоки можете да намерите на уебсайта на Агенция „Митници“.

Позвънете сега!