Импортните международни пратки, пристигащи от трети страни в България, със стойност на съдържанието под 150 Евро, могат да бъдат освободени, чрез изготвяне на митническа декларация с намален набор от данни. Това е възможно за стоки, които не са забранени за допускане в свободно обращение, не са акцизни стоки и не се изисква специален режим на внос. Допълнителна информация можете да получите на сайта на Агенция “Митници“: www.customs.bg

При желание от Ваша страна, митническото законодателство позволява ИН ТАЙМ ООД да извърши митническите формалности вместо Вас, като изготви и подаде митническа декларация Единен административен документ (ЕАД) с намален набор от данни по колона Н7 към Агенция Митници и заплати възникналите задължения за ДДС за стоките в пратката Ви от Ваше име и за Ваша сметка.

Цената на услугата на ИН ТАЙМ ООД за митническо представителство и изготвяне на единен административен документ (ЕАД) поставяне на стоки под режим „свободно обращение с намален набор от данни“ за пратката Ви  е 54 лв. с включен ДДС.

Дължимият Данък добавена стойност за внос на стоките в пратката Ви и цената на услугите на ИН ТАЙМ ООД следва да бъде заплатени от Вас, преди подаване на изготвеният ЕАД към Агенция митници, по следната банкова сметка:

IBAN:BG16UNCR76301038214717

BIC: UNCRBGSF БАНКА:УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Титуляр на сметката “ Ин Тайм“ ООД

Необходимите документи, които следва да ни предоставите на имейл customs@intime.bg  за изготвяне на митническа декларация с намален набор от данни за пратката Ви са:

1. Документ, който удостоверява стойността на стоките съдържащи се в пратката Ви, като например:

– Поръчка за стоките,

– Документ за заплащането на стоките (като например банково извлечение или SWIFT с проформа фактурата, по която сте извършили плащането);

2. Фактура от подателя на пратката с включена цена на транспорта ѝ или посочено условие на доставка по ИНКОТЕРМС.

3. Данни за произход и подробно описание на стоката на български език, която очаквате, като например:

– дамска блуза от памук;

– електроуред – тостер марка …..;

– игра за конзола марка …..

4. Други документи поискани от Агенция “Митници“ в хода на процедурата по освобождаване на пратката.

Моля, посочете в имейла Ви до customs@intime.bg номера на Вашата пратка!

В случай че не желаете да освободите пратката си чрез изготвяне на митническа декларация с намален набор от данни от ИН ТАЙМ ООД,  можете да направите това самостоятелно или чрез услугите на избран от Вас брокер /представител/, допълнителна информация, за което можете да намерите на този  адрес

Доставката на пратката се осъществява, след пълното митническо оформяне и заплащане на дължимите за нея суми.

Моля, имайте предвид, че пратката Ви може да се съхранява в склад на ИН ТАЙМ ООД до  30 дни след датата, на пристигането й в България, след което ако не са предприети необходимите действия от Ваша страна за митническото ѝ освобождаване, тя подлежи на връщане към подателя ѝ.

Срокът на безплатно съхранение на пратката в склад на ИН ТАЙМ ООД е 3 работн дни от уведомяването Ви за пристигането ѝ в склад на ИН ТАЙМ ООД. След третия ден е дължима такса за магазинаж, по следната тарифа:

Тегло на праткатаМагазинаж за 1 работен ден
до 10 кг 5,00 лв./ раб.ден
10-50 кг10,00 лв./ раб.ден
Над 50 кг50,00 лв./ раб.ден
Позвънете сега!