Какво е „Наложен Платеж“?

Недокументна пратка се доставя на получателя срещу заплащане на определена от подателя сума.

Сумата, която се събира за една пратка, не може да надвишава 5000 лева. При възстановяване (изплащане) на сумата от наложения платеж на подателя в брой на адрес, ограничението е 1 000 лева.

При изплащане на сумата от наложения платеж на подателя по банков път, е необходимо той да предостави банкова сметка.

Изплащането на наложения платеж може да стане с услугата Пощенски паричен превод, съгласно Общите условия на договора с потребителите на пощенски парични преводи, предоставяни от „ИН ТАЙМ“ ООД. В този случай се дължи само такса за услугата наложен платеж.

Наложеният платеж се възстановява (изплаща) в срок до три работни дни от събирането му от получателя на пратката. Денят на събиране на наложения платеж не се взима предвид при изчисляване на срока за възстановяване.

Такса:

1.2% от събраната сума, но не по-малко от 1.20 лв. за парите, изплащани по банков път

или 2.4% от събраната сума, но не по-малко от 2.40 лв. за парите, изплащани в брой.

Позвънете сега!