Използвайте (Изискване за подпис на пълнолетен, за да предотвратите приемане на доставки на стоки от непълнолетни поради законови или други причини. Това може да се отнася за алкохолни напитки и тютюневи изделия (вж. “Изпращане на забранени артикули по договор с UPS”), а също така и за други стоки, които предпочитате да получи възрастен.

Такса: Към транспортните такси се добавя 8.10 лв. на пратка.

Посочените цени са с включен Данък добавена стойност. ДДС се начислява само за страните от Европейски съюз.

Позвънете сега!