Разчитайте на UPS да събере плащането за Вашата пратка в момента на доставката.
UPS ще се опита да събере сумата, показана върху C.O.D. етикета или върху етикета на пакета, след което ще Ви изпрати плащането. Ако UPS не успее да събере плащането след три опита, пакетът ще бъде върнат.

Условия за обслужване

Тези условия за обслужване се отнасят за C.O.D.:

  • Когато се събират пари в брой, максималната стойност е еквивалентът в местна валута на 5 000 щатски долара за получател за ден.
  • Когато се събира чек, максималната стойност е еквивалентът в местна валута на 50 000 щатски долара за получател за ден.
  • UPS ще приеме персонален или бизнес чек или друго разплащателно средство по договаряне.
  • По заявка на изпращача UPS ще приеме само касов чек или паричен превод.
  • Изпращачът поема всички рискове, свързани със събирането на плащането, включително неплащане, недостатъчно средства и фалшификация.
Call Now ButtonПозвънете сега!